Viện kiểm sát xin giảm nhẹ cho cựu thứ trưởng Quốc phòng
3:05 am

VKS cho rằng cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ trác.h nhiệm hình sự.
VKS Quân sự Trung ương đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hiến (cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệ.nh Quân chủng Hải quân (QCHQ)) và các bị can liên quan đến sai ph.ạ.m đất đai xảy ra tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Ông Hiến bị VKS tr.uy t.ố về tội thi.ếu trá.ch nh.iệm gây h.ậu quả ngh.iêm trọng. Các thuộc cấp Bùi Như Thiềm (cựu trưởng Phòng kinh tế QCHQ), Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành), Đoàn Mạnh Thảo (cựu trưởng Phòng tài chính QCHQ), Trần Trọng Tuấn (cựu đại tá, phó giám đốc Công ty Hải Thành thuộc QCHQ) bị tr.uy t.ố về tộ.i vi p.h.ạm quy định về quản lý đất đai.

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh) bị tr.uy t.ố về t.ội lừ.a đả.o chi.ếm đo.ạt tài sản.

Cáo trạng x.á.c định ông Hiến đã không ki.ểm tr.a, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký ph.ê du.yệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng (số 2, số 7-9 và 9-11 tổng cộng hơn 7.300 m2 đường Tôn Đức Thắng) vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định.

Sau khi ủy qu.y.ền cho giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng, ông đã không ki.ểm tr.a thực hiện các đơn vị liên quan, dẫn đến việc các đối tác dùng giấy chứng nhận quy.ền sử dụng đất mang đi thế chấ.p chuy.ển đổi loại hình doanh nghiệp chuyển nhượng quy.ền sở hữu cho bên thứ ba…

Hậ.u qu.ả làm QCHQ m.ất quy.ền quản lý sử dụng ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây th.ất th.oát cho ngân sách nhà nước 939 tỉ đồng…

Qua phân tích, VKS đề nghị áp dụng tình ti.ết gi.ảm nhẹ cho các bị can là thành kh.ẩn kh.ai b.áo (trừ bị can Hệ). Hai bị can nhóm l.ừa đả.o Diệt và Hoan đã tích cực hợp tác với cơ quan t.ố tụ.ng trong việc phát hiện t.ội ph.ạm liên quan đến bị c.an Hệ và trong quá trình giải qu.yết vụ á.n.

Các bị can còn lại có thành tích xuất sắc trong công tác. Một số bị can có sức khỏe yếu, m.ắc bệnh. Cụ thể, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hiến được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng, giấy khen trong quá trình công tác, có nhiều công lao đóng góp cho công cuộc xây dựng biển, đảo Tổ quốc, xây dựng quân đội và được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông Hiến có anh trai ruột là li.ệt sĩ và bản thân đang mắc bệnh…

Hành vi những người liên quan Cũng theo c.áo trạ.ng, chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo, Phó tư lệnh QCHQ từ năm 2000 đến năm 2010, trong các cuộc họp của Thường vụ Đảng ủy QCHQ mở rộng về việc triển kh.ai dự án liên doanh làm kinh tế tại ba khu đất đều giao cho ông Đạo (phó tư lệ.nh phụ trá.ch về kinh tế) trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đề xuất của Phòng kinh tế và Công ty Hải Thành, ông Đạo đã ký nhiều văn bản x.á.c nhận tiền sử dụng khu đất số 2, số 9-11 là vốn của Công ty Hải Thành, không phải là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tạo sơ hở để doanh nghiệp liên doanh không nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất vẫn được các cơ quan p.hê duy.ệt dự án, cấp phép đầu tư và chuyển đổi giấy CNQSDĐ. Hà.nh vi của ông Đạo ký các thủ tục nêu trên theo đề nghị của cơ quan chuyên môn, xuất phát từ việc các bị can Thiềm, Thảo, Nga đã không tham mưu và xin ý kiến chỉ đạo của chuẩn đô đốc Đạo trong quá trình thực hiện ba dự án. VKS cho rằng s.ai ph.ạm của đô đốc Đạo chưa đến mức x.ử lý hình sự. Một số cá nhân khác thuộc Thường vụ Đảng ủy QCHQ có s.ai ph.ạm trong việc thảo luận bàn bạc thống nhất triển kh.ai các dự án, buông lỏng việc quản lý kiểm tra dẫn đến s.ai phạ.m. Tuy nhiên, sa.i ph.ạm đó chưa đến mức x.ử lý về hình sự…

theo tinnhanh247